27 March 2008

Mesyuarat Khas Sebelum Mesyuarat Agong


Mesyuarat Khas persiapan untuk Mesyuarat Agong BKSATDJ

yang dijadualkan pada hari Rabu, 19 Mac 2008 jam 8.30 malam

telah ditunda ke hari Jumaat ,21 Mac 2008. Mesyuarat Khas ini

pengerusikan oleh En. Ramli Bin Ahmad Dahlan. Agenda mesyuarat

adalah seperti berikut :-

1. Ucapan pengerusi

2. Membentang & sahkan minit mesyuarat yang lalu.

3. Perkara berbangkit.

4. Pembentangan laporan kewangan bulanan BKSATDJ

5. Pembentangan anggaran bajet & tugasan untuk

Mesyuarat Agong oleh Ustaz Abdul Razak Bin Jantan.

6. Lain-lain Hal.

Mesyuarat ditangguhkan jam 11.00 malam.

13 March 2008

MESYUARAT KHAS

Satu mesyuarat Khas persiapan untuk Mesyuarat
Agong BKSATDJ akan diadakan pada hari Rabu,
19 Mac 2008 jam 8.30 malam di bilik guru Sekolah
Agama Taman Desa Jaya. Semua Jawatankuasa
Badan Kebajikan & guru-guru Sekolah Agama TDJ
adalah dijemput hadir.